Mikael Nyberg blir högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken vid kommunikationsministeriet

Nyhet 30.08.2018 10.51 fi sv en

Mikael Nyberg (Foto: KM / Tomi Parkkonen)

Regeringsrådet Mikael Nyberg övergår till en ny position vid kommunikationsministeriet (KM). Han inleder arbetet som representant på hög nivå för transport- och kommunikationspolitiken den 1 oktober 2018.

Mikael Nyberg har sedan 2016 varit avdelningschef för ministeriets nätavdelning. I sin nya uppgift är Nyberg högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019 samt under förberedelserna inför ordförandeskapet. Under förordnandetiden 1.10.2018–29.2.2020 är han tjänstledig från tjänsten som avdelningschef.

Nyberg företräder Finland i tjänstemannasamarbetet på hög nivå inom transport- och kommunikationspolitiken mellan Europeiska unionens medlemsstater samt i Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra organ. Han håller kontakt med ministerierna i medlemsstaterna och marknadsför det finländska ordförarskapets agenda till dem redan före ordförandeskapsperioden.

Under EU-ordförandeskapet leder Nyberg också de finska tjänstemannadelegationerna i ICAO, IMO, WRC och i andra internationella organisationer inom transport och kommunikation. Dessutom svarar han för att samordna och fastställa Finlands ståndpunkt i EU inom områdena för transport och kommunikation.