Tillbaka

Mikael Nyberg blir högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken vid kommunikationsministeriet

Mikael Nyberg blir högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken vid kommunikationsministeriet

Nyhet 30.08.2018 10.51 fi sv en

Regeringsrådet Mikael Nyberg övergår till en ny position vid kommunikationsministeriet (KM). Han inleder arbetet som representant på hög nivå för transport- och kommunikationspolitiken den 1 oktober 2018.

Mikael Nyberg har sedan 2016 varit avdelningschef för ministeriets nätavdelning. I sin nya uppgift är Nyberg högnivårepresentant för transport- och kommunikationspolitiken under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019 samt under förberedelserna inför ordförandeskapet. Under förordnandetiden 1.10.2018–29.2.2020 är han tjänstledig från tjänsten som avdelningschef.

Nyberg företräder Finland i tjänstemannasamarbetet på hög nivå inom transport- och kommunikationspolitiken mellan Europeiska unionens medlemsstater samt i Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra organ. Han håller kontakt med ministerierna i medlemsstaterna och marknadsför det finländska ordförarskapets agenda till dem redan före ordförandeskapsperioden.

Under EU-ordförandeskapet leder Nyberg också de finska tjänstemannadelegationerna i ICAO, IMO, WRC och i andra internationella organisationer inom transport och kommunikation. Dessutom svarar han för att samordna och fastställa Finlands ståndpunkt i EU inom områdena för transport och kommunikation.