Miljöstöd för fartyg lediga att sökas i en tredje omgång

Nyhet 19.05.2014 10.42 fi sv

Lastfartyg (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet förklarar investeringsstöd på 10 miljoner euro för att förbättra miljöskyddet på havsgående fartyg lediga att sökas.

I statsbudgeten har 30 miljoner euro reserverats för detta ändamål. Av anslaget har totalt 20 miljoner euro delats ut i de två första ansökningsomgångarna.