null Minister Berner: Behovet av att reformera finansieringen av transportlederna står kvar

Minister Berner: Behovet av att reformera finansieringen av transportlederna står kvar

Nyhet 24.01.2017 12.11 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner säger att finansieringen av transportnätet behöver reformeras trots att den nu föreslagna bolagsmodellen inte vann understöd.

- Utredningen utgick ifrån att kostnaderna för mobilitet inte ska stiga. Vi har nu med statsminister Sipilä kommit överens om att inte slopa bilskatten, och därför skulle det planerade transportnätsbolaget inte få tillräckligt med kundavgifter för sin verksamhet. Sålunda finns det inte förutsättningar för att utveckla transportnätet på företagsekonomiska grunder, och följaktligen avbryter vi utredningen, konstaterar Berner.

Kommunikationsministeriet avbryter i dag remissen om utredningen om transportnätsbolaget och diskussionen på webbplatsen Din åsikt. Vi tackar alla dem som redan har lämnat sitt utlåtande eller som har deltagit i webbdiskussionen.

Regeringen beslutade i april 2016 att under ledning av kommunikationsministeriet bereda ett utkast med förslag om utvecklingen av transportnätet på företagsekonomiska grunder. Utkastet skulle göras upp så att det utgör en grund för de beslut som behövs för att kunna inleda verksamheten i början av 2018. I utredningen deltog ett stort antal experter från kommunikationsministeriet, ämbetsverken på dess förvaltningsområde och övriga intressenter.