null Minister Berner på toppmöte om arktisk meteorologi

Minister Berner på toppmöte om arktisk meteorologi

Pressmeddelande 19.03.2018 12.26 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner deltar tisdagen den 20 mars i ett internationellt toppmöte om meteorologi i Levi. Mötet arrangeras av Meteorologiska institutet. Evenemanget är en del av den arktiska superveckan och Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Minister Berner är en av huvudtalarna på mötet.

Toppmötet samlar generaldirektörerna för de arktiska ländernas meteorologiska institut och andra branschaktörer från hela världen. Det centrala temat för mötet är att fastställa hurdan information som behövs om de arktiska förhållandena och hur man tryggar tillgången till och förmedlingen av meteorologiska observationer.

Enligt minister Berner är det meteorologiska samarbetet en av prioriteterna under det finländska ordförandeskapet i Arktiska rådet.

- En av utmaningarna för den meteorologiska forskningen är att förklara de invecklade feedbackmekanismer som gäller i den arktiska regionen. Detta förutsätter ett brett samarbete till exempel bland de forskare som studerar rymden, atmosfären, havet och kölden. Ett bra exempel är Meteorologiska världsorganisationen WMO:s initiativ till ett klimatcenter för Arktis. Vid centret skulle de meteorologiska instituten i regionen kunna dela och utbyta data för att ta fram gemensam klimatinformation, konstaterar Berner.

Minister Berner påpekar att det inte räcker med att utveckla enbart den meteorologiska informationen, utan att det krävs fungerande förbindelser och kommunikationsnät för att det ska vara möjligt att förmedla informationen och de tjänster som hör ihop med den.

- Meteorologiska institutet har skapat ett forsknings- och testområde för intelligenta transporter och 5G-nät. Inget av dessa pilotprojekt skulle lyckas utan goda kommunikationsnät. Det är skäl att hålla i minnet att intelligenta transporter är fullständigt beroende av vägväderinformation som bygger på geografisk information , säger Berner.

Ytterligare information

Nina Kukkurainen, kommunikationsdirektör, Meteorologiska institutet, 0295 392 121