null Minister Berner: Taxitrafiken i huvudsak i ordning, vissa behov av förbättring finns

Minister Berner: Taxitrafiken i huvudsak i ordning, vissa behov av förbättring finns

Pressmeddelande 06.02.2019 10.36 fi sv

Taxibilar på Helsinfors järnvägsstation (Bild: Shutterstock, Jay Lee)

Enligt en kontroll av taxitrafiken fungerar tjänsterna i huvudsak väl. De upptäckta bristerna gäller främst informationen om taxitjänsterna. Det är viktigt att de uppdagade problemen genast åtgärdas, säger kommunikationsminister Anne Berner om resultaten av kontrollen.

Helsingfors polisinrättning, Trafik- och kommunikationsverket Traficom och Skatteförvaltningen granskade den 1 februari 2019 taxitrafiken i Helsingfors i en gemensam kontroll där varje myndighet fokuserade på frågor inom det egna behörighetsområdet.

Taxiverksamheten ska vara trygg och pålitlig

Polisen uppger i ett pressmeddelande att man totalt granskade 111 taxibilar i trafiken. Bristerna gällde främst uppgifter om tillståndsinnehavaren eller föraren. Däremot var efterlevnaden av de bestämmelser som gäller trafiksäkerheten och tillstånd i regel i ordning.

- Grunden är i skick, vilket är bra. I lagen om transportservice ställs det strikta krav på att taxiverksamheten ska vara trygg och pålitlig och på att alla de skyldigheter som myndigheterna ålägger ska uppfyllas på tillbörligt sätt. Det är viktigt att tillsynsmyndigheterna nu ser till att bristerna åtgärdas. Alla företag och förare är skyldiga att följa de spelregler som fastställs i lagen om transportservice, påpekar kommunikationsminister Anne Berner.

- Jag tycker den tillämpade verksamhetsmodellen där myndigheterna tillsammans deltar i tillsynen är bra. På det sättet får vi en täckande bild av hur taxitrafiken fungerar. Dessutom är det viktigt att myndigheterna i samband med bevakningen kan sprida information om de nya bestämmelserna, konstaterar minister Berner.

Regleringen siktar på att prioritera kundernas behov

Enligt den uppföljningsrapport om lagen om transportservice som gavs ut i december har den nya lagen ökat antalet företag och förare inom taxibranschen. Likaså verkar tjänsteutbudet och prissättningsmodellerna ha diversifierats.

- Lagen om transportservice och moderniseringen av taxiregleringen är ett led i en övergripande reform av transportmarknaden. Avsikten är att säkerställa en fungerande taximarknad, att ställa kundernas behov i fokus och att bereda branschen möjligheter att skapa nya tjänster, betonar minister Berner när hon redogör för syftet med lagen.

Vidare påpekar ministern att lagen trädde i kraft för mindre än ett år sedan, och att det följaktligen inte är möjligt att dra slutsatser av konsekvenserna av den förrän senare.

Syftet med lagen om transportservice är att skapa sammanhållna trafiktjänster och att ge användarna flexibilitet och valfrihet. Lagen trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018.

I samband med att lagen stiftades förutsatte riksdagen att regeringen uppmärksamt följer konsekvenserna av de lagar som omfattas av reformen och vid behov vidtar åtgärder för att ändra regleringen. Kommunikationsministeriet publicerade den 19 december 2018 en uppföljningsrapport om den första fasen av genomförandet av lagen om transportservice.

Ytterligare upplysningar:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 34 2585, Twitter: @op_rantala
Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2393