Minister Berner till Europeiska rådet för telekommunikation

Nyhet 25.05.2016 11.29 fi sv en

Europeiska unionens kommunikationsministrar sammanträder i Bryssel den 26 maj. I ministerrådet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner.

Minister Berner deltar också i en lunchdebatt där EU-ministrarna för konkurrenskraft och telekommunikation diskuterar en övergripande strategi för den digitala inre marknaden i Europa.

Huvudtemat i rådet (telekommunikation) är ett utkast till beslut om att använda frekvensbandet 700 MHz för trådlösa bredbandstjänster inom hela EU. Som gemensam tidsfrist för den ändrade användningen av 700 MHz-frekvensbandet föreslås år 2020. Målet är att rådet uppnår en allmän riktlinje i frågan. Finland understöder förslaget. Förslaget till beslut gäller även UHF-sändningsbandet under 700 MHz för vars del Finland med stöd av nationella omständigheter understöder en mer flexibel användning.

Ministrarna ska ha en riktlinjedebatt om den kommande översynen av regleringen av elektronisk kommunikation. Målet med diskussionen är att ge kommissionen politisk vägledning för beredningen av förslaget om gemensamma telekomregler. Enligt Finland är det ytterst viktigt att skapa ett modernt regelverk och att avveckla onödiga regler. Finland förutsätter att den gällande regleringen av betydande marknadsinflytande ersätts med flexiblare bestämmelser. I konsumentskyddsfrågor understöder Finland en tillämpning av allmänna bestämmelser om konsumentskydd.