Minister Berner till forumet för EU:s Östersjöstrategi

Nyhet 08.11.2016 10.02 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner deltar onsdagen den 9 november i forumet för EU:s strategi för Östersjöregionen samt i de nordiska transportministrarnas och Nordiska rådets möte i Stockholm.

I det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi talar minister Berner i ett seminarium om hållbar sjöfart. Minister Berner kommer också att delta i en diskussion om samarbetet för att utveckla de delar av det transeuropeiska TEN-T-stomnätet som berör Östersjöländerna.

Transportministermötet kommer att behandla de enskilda ländernas och Nordiska rådets transportpolitiska prioriteringar samt skissera upp situationen för transportnäten 2050.