Minister Berner träffar Norges transportminister

Nyhet 08.08.2016 13.51 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner träffar den norske transportministern Ketil Solvik-Olsen den 8 augusti i Helsingfors.

Ministrarna diskuterar aktuella frågor inom transport och kommunikation, såsom transportbalken, automatbilar, 5G-mobilteknik och interkontinentala kabelprojekt.

I Finland har man arbetat aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom samfärdsel och för att starta olika försök med digitala tillämpningar. Den nya generationens mobilteknik, 5G, kommer att utnyttjas i stor utsträckning inom området för trafik och transport.

Med hjälp av transportbalken, alltså reformen av lagstiftningen om trafik och transport, siktar Finland på att främja digitaliseringen, stödja uppkomsten av nya servicemodeller och på att allt bättre tillgodose trafikanternas behov.

De interkontinentala kabelprojekten är högaktuella på kommunikationsministeriet i Finland. Kommunikationsminister Berner har tillsatt två utredare, Paavo Lipponen och Reijo Svento, med uppdrag att utforska förutsättningarna för ett internationellt samarbete för att starta kabelprojektet i Nordostpassagen.