Minister Berner träffar sina ministerkolleger från Estland och de nordiska länderna

Nyhet 28.01.2016 14.21 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner träffar sina ministerkolleger från Estland och de nordiska länderna den 1 februari i Muonio. Ministrarna kommer att diskutera möjligheterna till samarbete mellan länderna när det gäller digitala tjänster inom trafiken.

I detta högnivåmöte deltar ekonomi- och infrastrukturminister Kristen Michal från Estland, infrastrukturminister Anna Johansson från Sverige, statssekreterare Tom Cato Karlsen från Norge, vice statssekreterare Soren Wille från Danmark och infrastrukturminister Peter Gašperšič från Slovenien.

Mötet ordnas i samband med det symposium kring trafik, Aurora symposium, som arrangeras i Muonio. Minister Berner är en av huvudtalarna under symposiet. I finska Lappland håller man på att bygga ett arktiskt testområde av världsklass för intelligent trafik och automatisering inom trafiken. Under symposiet kartläggs möjligheterna till samarbete för konkret främjande av Aurora-projektet. I symposiet deltar utöver beslutsfattare även representanter för industrin samt potentiella partner, utvecklare och stödjare.

- Trafik är en serviceform där kunden står i centrum. Den framtida intelligenta trafiken är trygg, pålitlig och lättillgänglig. Min förhoppning är att det kommande seminariet ska resultera i helt nya tankar och möjligheter till samarbete kring hur vi tillsammans kan utveckla trafiken som serviceform, säger minister Berner.

Diskussionen vid Aurora Symposium kan följas på Twitter under hashtagg #snowbox.