Minister Berner träffar sina nordiska kolleger under temat minskade utsläpp från trafiken

Nyhet 06.03.2017 13.50 fi sv en

Bild: Rodeo / Juha Tuomi

Kommunikationsminister Anne Berner har bjudit in nordiska transport- och energiministrar för att diskutera aktuella ändringar inom transportsektorn. Sammanträdet hålls den 8 mars på Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå.

Tema för mötet är växthusgasutsläpp från trafiken och åtgärder som behövs för att minska utsläppen. Europeiska kommissionen föreslog för medlemsstaterna sommaren 2016 nya bindande mål att minska utsläppen och målen är starkt riktade till transportsektorn. För de nordiska medlemsstaterna föreslås att de fram till 2030 ska minska utsläppen med 39–40 % från 2005 års nivå.

- De nordiska länderna gör klokt i att samarbeta för att nå de uppställda utsläppsminskningsmålen. Gemensamma lösningar för att minska utsläppen ger oss också möjligheter till ny affärsverksamhet och innovationer, säger minister Berner.