null Minister Harakka deltar i transportministermöte i Kroatien

Minister Harakka deltar i transportministermöte i Kroatien

Pressmeddelande 09.03.2020 10.37 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka representerar Finland vid EU:s informella transportministermöte i Opatija i Kroatien den 10–11 mars 2020. Tema för mötet är sjöfart.

Vid mötet för ministrarna en riktlinjedebatt om miljömål och om hur konkurrenskraften ska kunna bevaras inom sjöfartssektorn. Enligt Finland spelar digitalisering, ny teknik och automatisering en viktig roll när det gäller att uppnå klimatmålen.

EU behöver en stark reglering inom transportsektorn som på lång sikt kan leda till minskade utsläpp. Finland anser dock att till exempel utvidgningen av utsläppshandeln till sjö- och vägtrafiken kräver en noggrann bedömning av huruvida utsläppshandeln är ett effektivt sätt att minska utsläppen och hur den påverkar konkurrenskraften.

Finland prioriterar effektiva lösningar som ger rederierna och operatörerna möjlighet att välja de metoder för utsläppsminskning som bäst lämpar sig för dem.

Vid mötet antog ministrarna en förklaring om övergången till en koldioxidneutral, automatisk och konkurrenskraftig sjöfart och insjötrafik. Avsikten är att man utifrån denna så kallade Opatijadeklaration ska utarbeta slutsatser som ska godkännas vid transportrådets möte i juni 2020.

Utöver mötesprogrammet har minister Harakka bilaterala möten med Spaniens transportminister José Luis Ábalos Meco och Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare Kitack Lim.

Ytterligare information

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, +358 40 586 7324