null Minister Harakka diskuterade EU:s klimatpaket med aktörerna inom transportsektorn

Minister Harakka diskuterade EU:s klimatpaket med aktörerna inom transportsektorn

Pressmeddelande 31.08.2021 15.05 fi sv

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 30 augusti träffade kommunikationsminister Timo Harakka ledningen för de viktigaste intressentgrupperna inom transportsektorn på distans. Det fördes diskussioner om de initiativ som är relevanta med tanke på transport i det klimatpaket som Europeiska kommissionen publicerade i juli 2021.

EU har som mål att bli klimatneutralt före 2050. Detta förutsätter en utsläppsminskning på 55 procent fram till 2030. Trafik- och transportsektorn har en viktig roll när det gäller att uppnå klimatmålet.

I öppningsanförandet sammanfattade minister Harakka målen för utsläppsminskningsåtgärderna för trafik och transporter.

– Åtgärderna för att minska utsläppen ska bedömas mot de tre G:na: de ska vara garanterat effektiva och genast genomförbara. Åtgärderna ska alltså vara kostnadseffektiva och rättvisa och man ska snabbt kunna komma överens om dem, konstaterade minister Harakka.

Minister Harakka lyfte fram betydelsen av finländskt kunnande.

– Vid planeringen av de nationella åtgärderna har vi stått i främsta ledet i EU när det gäller att dryfta åtgärder för att minska utsläppen från olika transportslag. När vi målmedvetet fortsätter på denna väg kommer vi också att dra nytta av den pågående utvecklingen. Vi har en utmärkt kompetens inom grön teknologi och digitalisering som vi också kan erbjuda andra eller snarare sälja, sade minister Harakka.

Diskussioner fördes om initiativ som är relevanta med tanke på vägtrafik, sjöfart och lufttrafik. Minister Harakka tackade intressentgrupperna för deras aktivitet.

– Diskussioner om det paket som kommissionen föreslagit har förts i olika forum och en del intressentgrupper har kunnat kommentera initiativen via statsrådets sektionsbehandling av EU-ärenden. Branschens synpunkter är viktiga för oss, tack för era sakkunniga kommentarer, sade minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Intressentgruppernas synpunkter beaktas som en del av beredningen av Finlands ståndpunkter.

Finlands ståndpunkt i fråga om initiativen i EU:s klimatpaket samordnas i statsrådet och godkänns i EU-ministerutskottet i september.

Behandlingen av initiativen i rådets arbetsgrupper inleds i höst.


Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101