null Minister Harakka låter utreda stöd till journalistik

Minister Harakka låter utreda stöd till journalistik

Pressmeddelande 16.04.2020 16.55 fi sv en

Kommunikationsministeriet börjar så snart som möjligt utreda stöd till journalistik under de undantagsförhållanden som coronakrisen orsakat. Kommunikationsminister Timo Harakka har utnämnt journalisten-författaren Elina Grundström till utredare. Grundström var ordförande för Opinionsnämnden 2016–2019.

– Undantagssituationen har ökat behovet av tillförlitlig och faktabaserad journalistik. Samtidigt har coronakrisen försvagat mediebranschens ekonomi. Därför har jag beställt en bedömning av snabbt genomförbara metoder för att stödja mediernas sakinnehåll och lokala, samhälleliga tjänster, säger minister Harakka.

Utredningen behandlar bl.a. behovet av snabbt stöd, inriktningen av stödet och kriterierna för tilldelningen av stöd. Avsikten är också att utreda om det behövs helt nya stödformer.

Utöver utredarens rapport undersöks vid kommunikationsministeriet också andra former av direkt stöd. Resultaten av utredningarna offentliggörs vecka 18.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234