Minister Harakka och statssekreterare Kemell deltar i ministermötet för OECD:s kommitté för digitala frågor

Pressmeddelande 14.12.2022 15.15 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka. (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)

Kommunikationsminister Timo Harakka och näringsministerns statssekreterare Ann-Mari Kemell deltar i ministermötet för OECD:s kommitté för digital ekonomi på Gran Canaria i Spanien den 13–15 december 2022.

Minister Harakka deltar i en panel med temat ”The future of connectivity – Investing in high quality networks”. Paneldiskussionen gäller bland annat hur telekommunikationsnät ska utvecklas för att svara på den digitala omvandlingens ökande behov och säkerhetskrav.

I Finland används mest mobildata av alla OECD-länder. Finland är också det ledande landet när det gäller att utveckla allt effektivare 6G-nät.

– För att Finland ska lyckas i dataekonomin måste vi skapa de bästa tjänsterna för näten som finns nu och näten som kommer, och också exportera tjänsterna till andra länder. Vi lever i en ny GSM-tid. På samma sätt som mobiltelefonernas genombrott på 1980-talet måste Finland också nu garantera smarta internationella standarder för effektiva förbindelser, säkra nät och öppna data, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

– I Finland har vi tillsatt en ministerarbetsgrupp för att styra utvecklingen av digitaliseringen, informations- och teknologipolitiken samt dataekonomin. Ministergruppen har också lett beredningen av Finlands digitala kompass, en 10-årig strategi som ska bidra till att digitaliseringen och dataekonomin allt bättre betjänar medborgare, sammanslutningar och företag, fortsätter minister Harakka.

Näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kemell leder på mötet ordet i en workshop om minskning av digital ojämlikhet. Med så kallade digitala klyftor avses bland annat skillnader i de digitala färdigheterna samt i möjligheterna att använda datakommunikationsförbindelser, digital teknik och digitala tjänster.

– Möjligheten att delta i ett digitaliserat samhälle tillhör alla. Företagens verksamhet digitaliseras i stor utsträckning, men i mycket olika takt. Det måste också satsas på utvecklingen av arbetstagarnas digitala färdigheter. Finland har goda förutsättningar för en digital förändring där människorna är med och styr. Det finns dock fortfarande gemensamma utmaningar, konstaterar statssekreterare Kemell.

Bättre utnyttjande av data, tekniker som artificiell intelligens och annan digitalisering erbjuder möjligheter till ekonomisk modernisering och ökad produktivitet. OECD:s kommitté för digital ekonomi är ett samarbetsorgan som bland annat genom en gemensam kunskapsbas och rekommendationer erbjuder medlemsstaterna ett brett utvecklingsperspektiv för den digitaliserade världsekonomin.

Ytterligare information:

Annina Tikkanen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 478 3398, annina.tikkanen@gov.fi

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 162, lasse.laitinen@gov.fi