null Minister Harakka: Riskgruppernas användning av bil säkerställs också under undantagsförhållandena

Minister Harakka: Riskgruppernas användning av bil säkerställs också under undantagsförhållandena

Pressmeddelande 15.04.2020 15.32 fi sv en

Minister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Kommunikationsministeriet har berett en brådskande regeringsproposition med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med de föreslagna ändringarna är bl.a. att göra bestämmelserna om besiktning smidigare.

– Jag betonar att vi med dessa åtgärder syftar till att skydda personer i riskgrupper som kan stanna hemma och flytta sin besiktning till en senare tidpunkt. Jag uppmuntrar dock alla att besikta bilen i tid, om det inte verkar nödvändigt att göra undantag. Besiktningsstationerna betjänar sina kunder normalt – och sannolikt utan köer, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Ett annat ändringsförslag som berör riskgrupperna hänför sig till inlämnandet av läkarintyg i samband med att körkortet ska förnyas. De som fyllt 70 år ska lämna in läkarintyg då körkortet ska förnyas, men enligt den föreslagna ändringen ska intyget under undantagsförhållandena kunna lämnas in senare.

– Regeringen har utfärdat en anvisning om att personer över 70 år ska avhålla sig från kontakter med andra människor. Därför är det viktigt att de kan röra sig med sina egna bilar också under undantagsförhållandena, säger minister Harakka.

Kommunikationsministeriet ordnar ett diskussionsmöte om regeringens proposition torsdagen den 16 april kl. 14 via Skype. Efter remissbehandlingen och diskussionsmötet lämnar regeringen propositionen till riksdagen.

De ändringar som föreslås i trafiklagstiftningen är temporära.

Normal beredskap för byte till sommardäck

Även om det föreslås ändringar i vissa lagar som gäller bilister, bör man förbereda sig på att byta till sommardäck på normalt sätt.

Man kan redan byta till sommardäck, men det lönar sig att byta till dem först när vårvädret tillåter det.

Sista dagen för att byta från dubbdäck är i år 20.4.2020. Dubbdäck kan dock användas också efter 20.4, om vädret eller väglaget kräver det.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234