null Minister Harakka: Rörlighet och kunskap är kärnan i friheten

Minister Harakka: Rörlighet och kunskap är kärnan i friheten

Pressmeddelande 04.03.2020 10.35 fi sv

Kommunikationsminister Timo Harakka, Kommunikationsforumet 3.3.2020 (Bild: KM, Photo av minister Harakka: Laura Kotila)

Friheten att röra sig och friheten att få och sprida information är de viktigaste upplevelserna av frihet. All politik måste inriktas på ett mål, ökad frihet, sade kommunikationsminister Timo Harakka vid Liikenne- ja viestintäfoorumi den 3 mars 2020. Genom att erbjuda tjänster som är genuint bättre, sparar tid och pengar och underlättar vardagen främjar vi också klimatmålen.

I sitt tal lyfte minister Harakka fram tre strategiska verktyg för transportens framtid:

- Snabba spårförbindelser som en del av det internationella och stödberättigade stomnätet är en del av den nationella transportstrategin, och den 12-åriga helhetsplanen för transportinfrastrukturen är en annan. Den tredje byggklossen i det strategiska framtidsarbetet är helheten av de stora städernas avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). När vi integrerar hållbara färdsätt i lösningar för markanvändning och boende kan miljontals finländare i fortsättningen bo i koldioxidneutrala städer.

- De här tre verktygen i den nationella strategin måste tas i bruk samtidigt. Och de bidrar alla till målen för ett framgångsrikt transportsystem: hållbar, intelligent och effektiv rörlighet. I stadsregionerna lockar bättre mobilitetstjänster till att avstå från att ha en egen bil och på landsbygden från att ha två bilar i samma hushåll, konstaterade kommunikationsminister Timo Harakka då han sammanfattade ministeriets mål för de följande åren.

När det gäller att minska utsläppen från trafiken och transporterna konstaterade minister Harakka att beslut om dem måste fattas som en helhet eftersom enskilda metoder inte räcker till.

- Vi måste göra mångsidiga bedömningar av de olika metoderna och deras potential för utsläppsminskningar, kostnaderna för dem och de omfattande samhällskonsekvenserna av dem. Vi måste i synnerhet beakta den sociala rättvisan. Om övergången till ett utsläppsfritt välfärdssamhälle inte är rättvis, realiseras övergången inte. Vi måste förstå att klimatskydd innebär hopp och inte hot, möjligheter och inte förluster, betonade minister Harakka.

- Samma gäller glesbygdsområden där tjänsterna håller på att försämras. Vi behöver smarta lösningar och nytt samarbete, konstaterade minister Harakka.

Finland är en föregångare inom nätteknik, nätsäkerhet och cybersäkerhet

I sitt tal lyfte minister Harakka fram även Finlands expertis inom kommunikationsteknik och som föregångare när det gäller en trygg miljö.

- Finland är ett av de få länder där de stränga säkerhetskraven för nät ända sedan 1990-talet har skrivits in i den nationella lagstiftningen. Nu har vi tagit ett nytt steg. Statens cybersäkerhetsdirektör, som utnämndes förra veckan, har till uppgift att bygga upp ett täckande program för att säkerställa att också alla nätaktörer har tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser, sade minister Harakka.

Harakka påpekade också att man under Finlands EU-ordförandeskap nådde en gemensam överenskommelse om EU:s gemensamma och starka kriterier för cybersäkerhet.

- På så sätt ser vi till att EU även framöver är en enhetlig digital inre marknad, där innovation och avancerad affärsverksamhet garanterar en konkurrenskraftig produktion och service samt intelligenta lösningar som står i spetsen för Europas övergång till ett klimatsäkert samhälle. I en rättvis cyberkonkurrens har Finland och de finländska experterna bra mycket att vinna, sade minister Harakka uppmuntrande.

Två diskussioner om framtiden för transport och kommunikation

Efter kommunikationsminister Timo Harakkas tal fortsatte forumet med två diskussioner om framtiden för transport och kommunikation.

Den första diskussionen fokuserade på hur vi kan föra en människoorienterad datapolitik och skydda medborgarnas grundläggande rättigheter i en tid med tekniska omvälvningar. Deltagare i diskussionen var Meeri Haataja, verkställande direktör för Saidot Finland, Timo Honkela, professor vid Helsingfors universitet och forskare i artificiell intelligens, Veli-Matti Mattila, verkställande direktör för Elisa och Minna Vakkilainen, kundinformationsdirektör vid K-gruppen.

Den andra diskussionen öppnade beredningen av den 12-åriga riksomfattande trafiksystemplanen och hur den finländska transportsektorn och det finländska trafiksystemet kan se ut under de kommande årtiondena. I diskussionen om den 12-åriga trafiksystemplanen deltog medlemmarna i projektets parlamentariska styrgrupp, riksdagsledamöterna Anna-Kaisa Ikonen, Suna Kymäläinen, Sheikki Laakso, Antero Laukkanen, Mikko Ollikainen, Mirka Soinikoski och Ari Torniainen.

Liikenne- ja viestintäfoorumi 2020 på webben

Liikenne- ja viestintäfoorumi (Kommunikationsforumet) är kommunikationsministeriets inbjudningsseminarium som ordnas årligen för påverkare inom transport och kommunikation. Evenemanget kunde följas i direktsändning på YouTube ca kl. 14.30–16.30 och det kan ses också i efterhand som inspelning.

Diskussionen förs på webben på adressen lvm.screen.io/lvf2020 och på Twitter med hashtaggen #LVF2020.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234