null Minister Harakka träffade på nytt företrädare för elsparkcykelföretag –begränsningarna nattetid utvidgas

Minister Harakka träffade på nytt företrädare för elsparkcykelföretag –begränsningarna nattetid utvidgas

Pressmeddelande 01.09.2021 10.45 fi sv en

En elsparkcykel (Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ordnade ett andra diskussionsmöte om elsparkcyklar och deras säkerhet tisdagen den 31 augusti 2021. I evenemanget deltog företag inom branschen samt representanter för Trafikskyddet, kommuner, polisen och kommunikationsministeriet. Evenemanget var en fortsättning på det första diskussionsmötet som ordnades i juli, där man bland annat kom överens om hastighetsbegränsningar för elsparkcyklar på natten.

Hastighetsbegränsningarna nattetid ska gälla alla nätter och alla områden

De företag i Helsingfors som hyr ut elsparkcyklar, Voi, TIER och Lime, ska förbinda sig att utvidga hastighetsbegränsningarna nattetid för elsparkcyklar så att de utöver veckoslut också ska gälla vardagsnätter. I fortsättningen ska hastigheten för elsparkcyklar begränsas till 15 kilometer i timmen varje natt och på alla områden klockan 00–05. Tidigare gällde hastighetsbegränsningarna nattetid endast inom centrumområdet.

Elsparkcykelföretagen är också beredda att sänka den maximala sparkcykelhastigheten från 25 till 20 kilometer i timmen. I många europeiska städer är den högsta hastigheten redan 20 km i timmen.

Enligt uthyrningsföretagen kan nattkörning i berusat tillstånd minskas genom placeringen av sparkcyklarna. Företagen har därför också för avsikt att aktivt flytta elsparkcyklarna från livliga bargator nattetid för att minska sannolikheten för åkning i berusat tillstånd.

– Jag är nöjd över branschaktörernas gemensamma vilja att förbättra säkerheten. Vi diskuterade också en förbättring av gatuinfrastrukturen och parkeringen. Vi kom överens med aktörerna och Helsingfors stad om att vi ska undersöka möjligheten att ännu under hösten temporärt ta elsparkcyklarna ur bruk på veckoslutsnätter, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka. 

– Åtgärderna som hänför sig till ändringar och begränsningar i lagstiftningen kan utvärderas och vid behov sättas ut i trafiksäkerhetsstrategin. I denna lokalt och tidsmässigt begränsade fråga spelar dock städerna en nyckelroll. De tar nu ansvar för säkerheten och ordningen i stadsområdena, berömmer minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Beredningen av trafiksäkerhetsstrategin fortsätter i höst i samarbete med intressentgrupperna. Elsparkcykelföretagen vidtar också praktiska åtgärder för att förbättra säkerheten bland annat genom att utbilda sina användare och införa ett så kallat nybörjarkörläge med sänkt hastighet i sina applikationer.

Målet är att man nästa sommar ska kunna undvika motsvarande säkerhetsproblem. I detta sammanhang är det avgörande med tillräckliga kunskaper om trafikregler och attityder till efterlevnaden av dem.

Ytterligare information:

Kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187