Minister Huovinen hoppas på beslut om nya projekt enligt livscykelmodellen före behandlingen av rambudgeten

Pressmeddelande 27.10.2005 15.30 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen anser att det vore förnuftigt att man före vårens behandling av rambudgeten för statsfinanserna skulle besluta om vilka väg- och banprojekt som skall genomföras med livscykelmodellen.

Huovinen, som talade vid tillställningen för undertecknandet av avtalet om motorvägen mellan Muurla och Lojo, konstaterade att användande av livscykelmodellen kräver betydande kunnande både av beställaren och av den som bjuder ut tjänster.

- Det skulle vara bra om man också i framtiden kunde utnyttja erfarenheterna från det projekt som redan genomförts i Finland och det andra projektet som nu inleds, betonade Huovinen.

Muurla-Lojo är det andra projektet i Finland som genomförs med livscykelmodellen. Det första var Lahtis motorväg. Huovinen påminde om att man fått goda erfarenheter av livscykelmodellen såväl i Finland som i många andra EU-länder.

De projekt som bäst lämpar sig för att vara följande är enligt Huovinen vägen mellan Villmanstrand och Imatra samt av banprojekten Ringbanan, som skulle förena Mårtensdalsbanan med stambanan via flygstationen.

Livscykelmodellen innebär att man gör ett långsiktigt avtal mellan den offentliga och den privata sektorn, där staten förutom det egentliga byggnadsarbetet köper också underhåll och finansiering.Ytterligare information:

specialmedarbetare Pekka Salmi, tfn (09) 160 28324 eller 050 565 8898