Minister Kiuru: Postutdelning är en viktig basservice

Nyhet 16.06.2014 16.01 fi sv

Minister Krista Kiuru (Bild: Statsrådet)

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser att det är viktigt att Itella Posten Ab i all sin verksamhet säkerställer utbudet av basservice och förutsätter snabba åtgärder av bolaget för att avlägsna utdelningsstörningarna.

- Den centrala förpliktelsen i postlagen är att postens basservice garanteras riksomfattande i både städer och på glesbygdsområden, betonar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Det är inte godtagbart att en stor del hushåll lider på grund av omorganiseringen i utdelningsrutterna och till följd av störningar i utdelningen blivit utan sin dagliga post. Itella borde nu överväga sin strategi utgående från om bolaget kan genomföra sin centrala uppgift, kräver minister Kiuru.

Kommunikationsverket meddelade den 12 juni att Itella Posten Ab har brutit mot postlagens utdelningsplikt för brev inom de samhällsomfattande tjänsterna. Det har sedan april varit störningar särskilt inom utdelningen i huvudstadsregionen och Åboregionen.