Minister Kyllönen: Vi ska göra övergångsställena tryggare

Nyhet 03.05.2013 13.47 fi sv

Trafikminister Kyllönen vill väcka medborgarna till insikt om att man måste respektera övergångsställena och följa den lagstiftning som gäller. När vi iakttar trafikreglerna och tar hänsyn till medtrafikanterna fungerar övergångsstället som en trygg led rakt genom trafiken.

Maj inleds med FN:s internationella trafiksäkerhetsvecka 6-12 maj 2013 och EU:s trafiksäkerhetsdag, som firas den 6 maj. Temat för både veckan och dagen är säkerhet i den lätta trafiken, särskilt fotgängarnas säkerhet.

- Även om den allmänna säkerhetsutvecklingen i vägtrafiken i Finland efter några sämre år har vänt mot det bättre, finns det fortfarande enormt mycket att göra för fotgängarnas säkerhet, säger trafikminister Merja Kyllönen.

- Det är speciellt oroande att en tredjedel av offren omkom på ett övergångsställe, påpekar minister Kyllönen. - Det är inte fråga om siffror och statistik, utan det gäller alltid någons anhöriga eller familjemedlem. Om vi kan undvika dödsfall och personskador genom att respektera övergångsställena, trafikreglerna och varandra, så varför gör vi inte det, frågar Kyllönen allvarligt.

- Målet för EU:s trafiksäkerhetsdag är att inte en enda fotgängare ska omkomma inom tätortsområdena i Europa under FN:s trafiksäkerhetsdag. Jag föreslår att vi finländare tänjer på det där målet och strävar efter att uppnå det under en lång tid framåt.