Tillbaka

Minister Luhtanen om förnyandet av Vägaffärsverket: Det är ännu inte dags att dra slutsatser

Minister Luhtanen om förnyandet av Vägaffärsverket: Det är ännu inte dags att dra slutsatser

Pressmeddelande 27.01.2005 00.00 sv

Kommunikationsminister Leena Luhtanen tar ännu inte ställning till det förslag som generaldirektör Mikko Talvitie i egenskap av utredningsman gjort om att Vägaffärsverket skulle bolagiseras.

Luhtanen anser det vara viktigt att en grundlig utredning och förslagen gjorts. - Nu kan vi på bred bas utvärdera vilka följder ett förnyande av Vägaffärsverket skulle ha för utvecklingen av väghållningen, för hela branschen och för personalen. Alla synvinklar skall beaktas i det fortsatta arbetet.

Luhtanen skickar utredningen för en omfattande remissbehandling. Ministern har för avsikt att grundligt fördjupa sig i utlåtandena innan hon bildar sin egen uppfattning.

Kommunikationsministern konstaterar att utredningsmannen stannade för att föreslå bolagisering i synnerhet på grund av de svårigheter som finns med att utveckla affärsverkens författning och övriga verksamhetsmiljö. Utlåtandena från de ministerier som svarar för affärsverkens lagstiftning väntas ge mera upplysningar i frågan. Luhtanen uppskattar utredningsmannens iakttagelser om affärsverksmodellens brister och utvecklingsbehov. Ministern förhåller sig seriöst till att utveckla affärsverksmodellen, eftersom man haft också goda erfarenheter av modellen.

Enligt Luhtanen är det möjligt att man tar ställning till utredningsmannens förslag i den redogörelse om vägverksreformen som ges till riksdagen i slutet av april. - När vägverksreformen gjordes förutsatte riksdagen att en redogörelse ges om konsekvenserna av reformen. Redogörelsen skulle ge ett naturligt sammanhang för riksdagen att diskutera frågan.

I redogörelsen behandlas också nivån på väghållningen. - Organiseringen av väghållningen hänger ofrånkomligt ihop med diskussionen om vägnätets skick, säger Luhtanen. Hon betonar att man inte har råd att pruta på väghållningens standard och hänvisar till den utredning som görs som en följd av den allvarliga trafikolyckan i Loimaa.