null Minister Vehviläinen: Långtradarparkeringen avgiftsbelagd

Minister Vehviläinen: Långtradarparkeringen avgiftsbelagd

Pressmeddelande 19.12.2007 14.42 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen omfattar tanken att det parkeringsområde för långtradare som ska byggas i Vaalimaa blir avgiftsbelagt.

- Transitotrafiken till Ryssland har i år vuxit snabbt, vilket visar att det är nödvändigt att bygga långtradarparkeringen, konstaterade trafikminister Vehviläinen vid riksdagens debatt om nästa års budget den 19 december.

- Investeringen i en långtradarparkering kostar 24 miljoner euro. Jag anser det vara rätt att också de som använder parkeringen deltar i kostnaderna för den, därför stöder jag tanken att långtradarparkeringen blir avgiftsbelagd. Jag har för avsikt att skynda på den lagstiftning som behövs, så att avgiften kan tas i bruk då parkeringsområdet för långtradare blivit klart om ett år, drar Vehviläinen upp riktlinjerna.

På parkeringsområdet i Vaalimaa ryms cirka 1000 långtradare. Det motsvarar en långtradarkö på omkring 30 kilometer. Parkeringsområdet tas i bruk till julen 2008 och blir slutligt färdigt under år 2009.

Vehviläinen betonar att man bör garantera konkurrenskraften i den finska transportnäringen och inte skapa nya tilläggskostnader för den.Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 0440 581 030