Minister Vehviläinen och representanter för regionerna diskuterade tryggandet av inrikes flygtrafik

Nyhet 06.08.2010 15.09 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen träffade representanter för Björneborgs, Seinäjoki och Jyväskylä städer samt landskapsförbunden och företagarorganisationerna i Helsingfors den 6 augusti.

Under mötet berättade de regionala representanterna om hurdana planer de har för att trygga de inhemska flygförbindelserna i sin region.

Minister Vehviläinen och representanterna för regionerna var eniga om att lösningen för att ersätta för de flygförbindelser som upphör i första hand bör ha kommersiell grund. Man bör alltså hitta nya operatörer för de flygturer som lagts ned. Förpliktelsen att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, inkluderat köp av flygningar, är den sista tänkbara lösningen.

Målet är att man snabbt kan trygga flygförbindelserna med en långsiktig och hållbar lösning som ger stabilitet åt exportföretagen i regionen. Det är viktigt att man tryggar anslutningarna från landsorten ut i världen och vice versa.

- Jag är nöjd med diskussionen som fördes i gott samförstånd med representanterna för regionerna. I landskapen finns den bästa uppfattningen om vilka krav näringslivet i regionen har och om vilken lösning som är den bästa. Ansvaret för att man får fram lösningar ligger hos regionerna. Ministeriets uppgift är att stöda i bakgrunden och ge experthjälp, sade Vehviläinen efter mötet.

Kommunikationsministeriet beslutade tidigare denna vecka att starta en utredning av hur inrikesförbindelserna i flygtrafiken fungerar samt av förbindelsernas omfattning och behoven av dem i framtiden. Avsikten är också att man klarlägger regionernas och näringslivets beredskap att förbinda sig att anlita de inhemska flygtrafiktjänsterna.

Utredningsarbetet ska vara klart senast den 18 augusti 2010. För utredningsarbetet har ministeriet inbjudit representanter också för alla andra städer med flygplats till ett diskussionsmöte den 11 augusti.