Ministeri Harakka: Hallitus tukee joukkoliikennettä ja panostaa kyberturvallisuuteen

Tiedote 20.05.2022 15.05 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Hallitus käsitteli vuoden 2022 toista lisätalousarviota neuvottelussaan 20.5.2022. Hallituksen ehdottamilla määrärahalisäyksillä vastataan liikenteen kulujen nousuun sekä parannetaan julkisen sektorin ja yritysten tietoturvaa.

- Joukkoliikennettä tuetaan edelleen johdonmukaisesti, samoin autokannan sähköistymistä ja raskaan liikenteen uusia käyttövoimia, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi huhtikuussa 2022 kuljetusalan tukemisesta sekä vihreän siirtymän kokonaispaketista vuosille 2022 ja 2023. Hallitus ehdottaa vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä 75 miljoonan euron määrärahaa uuteen logistiikka-alan kuljetustukeen.

Täyssähköautojen hankintatukeen varataan vuosina 2022-2023 lisärahoitusta yhteensä 13 miljoonaa euroa (LVM) sekä taloyhtiöille suunnattuun latausinfrastruktuuritukeen yhteensä 30 miljoonaa euroa (YM). Liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfran tukeen varataan yhteensä 21,5 miljoonaa euroa (TEM).

Joukkoliikenteen tukemista jatketaan

Joukkoliikenteen tukeen hallitus ehdottaa 48 miljoonan euron lisäystä. Määrärahan avulla korvattaisiin kaupunkiseuduille arviolta puolet alentuneista matkustajamääristä johtuvista lipputulomenetyksistä, yhteensä 28 miljoonaa euroa. Lisäksi nousseiden liikennöintikustannusten korvaamiseen osoitettaisiin 12,5 miljoonaa euroa. ELY-keskusten markkinaehtoista liikennettä korvaaviin liikennehankintoihin ja nousseiden liikennöintikustannusten korvaamiseen osoitettaisiin 7,5 miljoonaa euroa.

- Valtio on tukenut joukkoliikenteen järjestämistä voimakkaasti vaikeassa tilanteessa. Neljännen tukipaketin jälkeen joukkoliikenteen tuki vuosina 2020-2022 nousee 300 miljoonaan euroon, sanoo ministeri Harakka.

Kyberturvallisuutta parannetaan koko yhteiskunnassa

Kyberturvallisuusuhkiin varautumisen parantamiseksi ehdotetaan yhteensä noin 38 miljoonan euron määrärahalisäyksiä. Ehdotukset kohdistuvat usealle hallinnonalalle ja lukuisille eri virastoille.

Tietoturvallisuuden kehittämiseen Suomessa osoitetaan 6 miljoonan euron määräraha, jonka puitteissa voidaan myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja näiden keskeisille palveluntarjoajille sekä järjestöille.

- Olen ajanut yritysten tietoturvaseteliä pitkään. On tärkeää, että julkisen hallinnon ohella myös yksityisen sektorin vaativia turvatestejä rahoitetaan, sanoo ministeri Harakka.

Lisätalousarvioesitys annetaan eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta klo 13 alkavassa valtioneuvoston yleisistunnossa.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027, ilkka.hamunen@gov.fi (liikenne)

ministerin erityisavustaja Antti Malste, p. 050 400 1628, antti.malste@gov.fi (kyberturvallisuus)