null Ministeriet: Digitala mottagare i första hand

Ministeriet: Digitala mottagare i första hand

Pressmeddelande 03.04.2007 16.51 sv

Enligt Rundradions förändrade tolkning kan televisionssändningar under digitalåldern också tas emot med hjälp av en central digital adapter. Kommunikationsministeriet önskar emellertid att man i regel övergår till att se digitala sändningar enligt den ursprungliga modellen med hjälp av digitala mottagare som skaffas till hemmen.

Rundradion har utövat den beslutanderätt bolaget har med anknytning till upphovsrätterna och ändrat sin tolkning av de centrala digitala adaptrarna. Eftersom modellen är förbunden med vissa problem utgår ministeriet från att en förändring av signalen brukas närmast i specialfall. Detta stöds av att över 60 procent av hushållen redan har skaffat en digital adapter eller -television.

Enligt Rundradions nya tolkning får ett husbolag omvandla den digitala signalen till analog om det dessutom erbjuder fulla digitala televisionstjänster. Omvandlingen sker med en central digital adapter.

Det är föråldrad teknik att sända analogt, så i alla händelser är det en tillfällig lösning att omvandla sändningarna till analoga. Om husbolagen börjar överväga möjligheten att övergå till digitalåldern från en ny utgångspunkt måste de bereda sig på extra utgifter och många slag av ansvarsfrågor. Att se på betal-tv förutsätter i praktiken att hushållet har en egen digitalmottagare.

När den digitala signalen omvandlas till analog faller vissa tjänster bort, som till exempel textningsalternativ och ljudtextning avsedd för synskadade.


Ytterligare information:
avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072