null Ministeriet har fått en ny logotyp och visuell identitet

Ministeriet har fått en ny logotyp och visuell identitet

Nyhet 25.01.2016 13.57

Kommunikationsministeriets logotyp och visuella identitet har uppdaterats. Den nya logotypen och visuella identiteten har skapats av designbyrån Porkka & Kuutsa Oy. Den nya visuella framtoningen syns i allt det material som ministeriet producerar och i alla kommunikationskanaler.

Ministeriets tidigare logotyp och visuella identitet var från år 2000, då ministeriets namn ändrades från trafikministeriet till kommunikationsministeriet. Den nya visuella identiteten infördes när ministeriets organisation ändrades och trafikpolitiska avdelningen, kommunikationspolitiska avdelningen och allmänna avdelningen ersattes av avdelningen för tjänsteproduktion, nätavdelningen, avdelningen för kunskapshantering och avdelningen för koncernstyrning.

Tack vare digitaliseringen och de allt mer avancerade tjänsterna är trafik och kommunikation numera mycket nära sammankopplade med varandra. Detta avspeglas även i den uppdaterade visuella identiteten. Den nya framtoningen vittnar om en djärv och dynamisk facilitator. Den nya logotypen bygger på den välkända förkortningen av ministeriets namn på finska: LVM finns i adressen till ministeriets webbtjänst, kanaler i sociala medier och e-postserver.

Ministeriets webbtjänst har moderniserats i linje med den nya visuella profilen. Samtidigt har webbtjänstens layout förnyats. Den aktuella layouten och det sätt på vilket informationen presenteras följer den gemensamma modellen för statsrådets webbkommunikation.