null Ministeriet skickar en bedömning av taxiutredningarna på remiss och inleder ett lagstiftningsprojekt för att korrigera regleringen av taxitrafiken

Ministeriet skickar en bedömning av taxiutredningarna på remiss och inleder ett lagstiftningsprojekt för att korrigera regleringen av taxitrafiken

Pressmeddelande 03.02.2020 11.00 fi sv en

Taxibilar på gatan i Helsingfors (Bild: Aleksei Andreev, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt på remiss en bedömningspromemoria om de utredningar som olika ämbetsverk har gjort om taximarknaden. Enligt promemorian och de inhämtade utlåtandena har taxiregleringen ökat osäkerheten och därför ska bestämmelserna nu ses över. Kommunikationsminister Timo Harakka inledde den 28 januari 2020 ett lagstiftningsprojekt för att rätta till regleringen om taxitrafik.

Enligt bedömningen befinner sig taximarknaden i ett förändrings- och anpassningsskede där företagen söker nya verksamhetsmodeller och kunderna vänjer sig vid förändringen. Den nya taxilagstiftningen har krävt ändringar också hos myndigheterna och deras verksamhet. Konkurrensutsättningen av taxiresor ersatta av FPA och avtalen om dem ändrades samtidigt som taxireformen trädde i kraft, och bidrog till den osäkerhet som företagen och kunderna inom branschen upplever.

Lagstiftningsprojekt ska avhjälpa missförhållanden

Enligt promemorian har avregleringen av taxibranschen ökat utbudet av nya typer av tjänster, vilket var ett av målen med lagen om transportservice. Men samtidigt ökade också osäkerheten.

- Lagstiftningen behöver ses över, eftersom taxibilar är för många ett viktigt och ofta det enda möjliga färdsättet. All osäkerhet i fråga om taxitjänster måste alltså undanröjas. Dessutom vill vi förhindra uppkomsten av oönskad verksamhet i branschen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Lagstiftningsprojektet kommer i enlighet med regeringsprogrammet att ta itu med frågor som gäller taxitjänsternas säkerhet, kvalitet, tillgänglighet och prissättning samt förmedlingscentralernas roll. Dessutom fokuserar vi på att bekämpa grå ekonomi inom taxibranschen, berättar minister Harakka.

Syftet med bedömningspromemorian är att ge lagstiftningsprojektet preliminär information om på vilka punkter lagstiftningen behöver ändras. I promemorian uppställs varken konkreta mål eller presenteras detaljerade förslag till lösningar, men däremot skissar man upp alternativ för att lösa problem som framkommit i utredningar.

Reformerna av taxeregleringen var en del av totalreformen av lagstiftningen om transportmarknaden, lagen om transportservice, som i huvudsak trädde i kraft den 1 juli 2018. Ett centralt mål med lagen om transportservice är att öka digitaliseringen av transporter för att kunna erbjuda nya typer av kundorienterade tjänster. Lagen gav taxiföretagen bl.a. möjlighet att själva besluta om verksamhetens omfattning, verksamhetsområde, tider och priser.

Kommunikationsminister Sanna Marin bad sommaren 2019 Transport- och kommunikationsverket, Konkurrens- och konsumentverket och Skatteförvaltningen utreda hur taxeregleringen fungerar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för de lagändringar som sänts på remiss går ut den 21 februari 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringarna som ett lagstiftningsprojekt. Det är meningen att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2021.

Ministeriet ordnar ett öppet diskussionsmöte om hur taxeregleringen fungerar den 10 februari 2020. Mötet kan ses i direktsändning på webben på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare upplysningar:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585, Twitter @op_rantala

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, tfn 040 586 7234