null Ministeriet uppmuntrar att ta i bruk energimärkning av bilar

Ministeriet uppmuntrar att ta i bruk energimärkning av bilar

Pressmeddelande 18.02.2010 15.54 fi sv

Kommunikationsministeriet vill få fart på att den från hushållsapparaterna bekanta energimärkningen tas i bruk också inom bilhandeln. Energimärkning av personbilarna gör det lättare för kunden att jämföra bränsleförbrukningen och utsläppen för olika bilmodeller.

Energimärkning av bilar har på försök varit i bruk inom bilhandeln. Sporrade av de goda resultaten har ministeriet och Motiva i samarbete gjort upp anvisningar för bruk av energimärkning i bilhandeln och har utbildat bilaffärernas personal i hur märkningen används. Anvisningarna har stått till bilaffärernas förfogande sedan början av detta år. Från tidigare har det varit möjligt att jämföra uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp för personbilsmodellerna i EkoAKE-tjänsten, som upprätthålls av Trafiksäkerhetsverket.

"Energimärkning är ett praktiskt sätt att sätta fart på en förändring av bilparken i en riktning mot högre energieffektivitet och lägre utsläpp", säger överinspektör Maria Rautavirta vid kommunikationsministeriet och berömmer samarbetet i branschen. "Energimärkningen förverkligar också de mål som satts i ministeriets klimatpolitiska åtgärdsprogram och föregriper ett eventuellt beslut från EU att energimärkning blir obligatorisk."

En skild energimärkning är inte obligatorisk för bilhandlarna, men ett kundvänligt sätt att informera om olika bilmodellers bränslekonsumtion, koldioxidutsläpp, driftskostnader och beskattning. Energimärkningen innehåller mer information än den plikt att informera om bilarnas bränsleförbrukning och utsläpp, som baserat på ett EU-direktiv förutsätts i lagen.

Valen av fordon har en mycket stor betydelse för trafiksektorns klimatpolitik. Enligt en bedömning från kommunikationsministeriet kan man med energieffektiva val minska utsläppen från trafiken med så mycket som över 10 procent till år 2020. Målsättningen är att utsläppen ska minskas med totalt 15 procent på 10 år.

Ytterligare information
överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577, 040 718 5975