Minna Kivimäki blir kanslichef vid kommunikationsministeriet

Pressmeddelande 22.04.2021 14.00 fi sv en

Minna Kivimäki (Foto: Juha Roininen/EUP-Images)

Den 22 april 2021 har statsrådet utnämnt juris kandidat Minna Kivimäki till kanslichef vid kommunikationsministeriet.

Kivimäki har arbetat som ställföreträdande ständig representant och som ständig representant (Coreper 1) vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel sedan 2016. Dessförinnan arbetade Kivimäki vid kommunikationsministeriet bl.a. som avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen och tjänsteproduktionsavdelningen samt som chef för enheten för trafikservice.

– Det är fint att få komma till en plats som jag känner mycket väl för att i en ny roll få arbeta för att samhället ska fungera och ekonomin samt människornas vardag ska löpa smidigt. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde spelar en viktig roll också i genomförandet av den gröna och digitala övergången och reformen. Jag är mycket motiverad att utföra detta utmanande arbete i starkt förvaltningsövergripande samarbete, konstaterar Kivimäki.

Kivimäki utnämndes till tjänsten som kanslichef för perioden 1.6.2021–31.5.2026.

Ytterligare information:

Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, tfn 040 827 7676

Förfrågningar om intervjuer med Minna Kivimäki, via Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187