null Minna Kivimäki utnämnd till avdelningschef

Minna Kivimäki utnämnd till avdelningschef

Nyhet 18.02.2010 13.43 fi sv en

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Minna Kivimäki till avdelningschef för kommunikationsministeriets trafikpolitiska avdelning. Kivimäkis ämbetsperiod är femårig.

Minna Kivimäki övergår till tjänsten som avdelningschef från tjänsten som chef för ministeriets enhet för trafiktjänster, där hon verkat sedan september 2008.

Till ministeriets trafikpolitiska avdelning hör enheten för trafiktjänster, enheten för trafiksystem, trafiksäkerhetsenheten samt logistik- och Rysslandsenheten.