Minna Kivimäki utnämnd till sjöfartsråd

Pressmeddelande 24.11.2005 14.55 sv

Regeringsrådet Minna Kivimäki (34) har utnämnts till befattningen som sjöfartsråd vid kommunikationsministeriet. Statsrådet beslöt om utnämningen av Kivimäki den 24 november.

Kivimäki arbetar vid sjöfartsenheten inom kommunikationsministeriet. Tidigare har hon verkat som specialsakkunnig i trafikfrågor vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel. Kivimäki är till sin utbildning juris kandidat.

Sjöfartsrådet övervakar och koordinerar beredningen av frågor som anknyter till näringslivs- och trafikpolitiken inom sjöfarten. Han eller hon deltar också i branschens internationella samarbete.Ytterligare information:
kanslichef Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322