Mobilsamtal och bredbandsförbindelser har blivit billigare, lokalsamtal har fortfarande blivit dyrare

Pressmeddelande 30.03.2004 00.00 sv
Månadsavgifterna för bredbandsförbindelser sjönk klart under senaste år. Priset för den vanligaste förbindelsen (512 kbit/s) sjönk med en fjärdedel och för 1 Mbit/s -förbindelsen med hela 40 procent från året innan. Också priserna för mobilsamtal fortsatte att sjunka allt snabbare under fjolåret. Mobilsamtalen var nästan sju procent billigare än året innan.

Priset på utrikessamtal till de mest frekventerade länderna sjönk en aning från föregående år. För lokalsamtal fick abonnentena däremot betala 1,8 procent mer och för fjärrsamtal 0,7 procent mer än året innan.

Som helhet var teleavgifterna för den genomsnittliga teletjänstkonsumenten senaste år nästan fem procent lägre än året innan. Om man också beaktar bredbandstjänsterna sjönk den genomsnittliga användarens avgifter för telekommunikation med 6,2 procent.

Teleavgifterna har utretts i en årlig undersökning som beställts av kommunikationsminis-teriet. Avgifterna undersöktes på basen av situationen i början av detta år och utvecklingen under fjolåret.

Bredbandstjänsterna har blivit klart billigare

Priserna på Internet-förbindelser av bredbandstyp har klart sjunkit. Månadsavgifterna för de största operatörernas bredbandsförbindelser sjönk under senaste år med i medeltal mellan 22 och 40 procent, beroende på överföringshastigheten. De genomsnittliga månadsavgifterna för de vanligaste förbindelserna var vid årsskiftet 39 euro för den långsammaste 256 kbit/s -förbindelsen, 48 euro för 512 kbit/s -förbindelsen och 62 euro för 1 Mbit/s -förbindelsen.

Priserna för de kabelmodemtjänster som erbjuds via kabelnätet är ungefär på samma nivå som priserna för ADSL-förbindelser. Den ökade konkurrensen har kanske tydligast påverkat avgifterna för att öppna och koppla upp bredbandstjänster, som har sjunkit hos nästan alla operatörer. Dessutom har det nästan hela tiden varit möjligt att ansluta sig till tjänsten till ett ännu förmånligare specialpris och i bästa fall till och med gratis.

Utrikessamtalen blev billigare, lokalsamtalen dyrare

I fråga om utrikessamtal är de stora telebolagen ännu klart dyrare än små telebolag eller de konkurrenter som erbjuder s.k. IP-samtal över Internet. De stora telebolagens priser för utrikessamtal till de viktigaste länderna sjönk något under fjolåret. Däremot sänkte en del av de små utrikesoperatörerna sina priser betydligt mer, som mest med nästan 30 procent.

Som under de senaste åren var det avgifterna för lokalsamtal som steg mest för teletjänst-konsumenterna. Avgifterna för lokalsamtal steg med 3,4 procent. Däremot var de månatliga grundavgifterna oförändrade. Att samtalen blev dyrare berodde i hög grad på att allt fler bolag har börjat ta ett högre pris för lokalsamtal som går utanför det egna traditionella verksamhetsområdet.

Totalpriserna för fjärrsamtal steg med en knapp procent. Precis som i fjol berodde stegringen enbart på att lokalnätsavgiften har höjts.

Som året innan var lokalsamtalen förmånligast i västra och mellersta Finland och dyrast i södra Finland, där avgifterna är omkring sex procent högre än det nationella medeltalet. De billigaste telebolagen är fortsättningsvis åländska Mariehamns Telefon Ab och Ålands Telefonandelslag och de dyraste TeliaSonera och Elisa.

Suomen telemaksujen hintataso vuonna 2003 (Prisnivån för teleavgifter i Finland 2003, resumé på svenska). Kommunikationsministeriets publikationer 21/2004. Försäljning: Edita Oyj, tfn 0204 5005; medierna får publikationen från kommunikationsministeriets informationsenhet, tfn (09) 160 2332 eller info@mintc.fi . Publikationen finns också i pdf-form på ministeriets Internetsidor www.mintc.fi .

Tilläggsinformation:
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395, rainer.salonen@mintc.fi