Motorcyklarnas och mopedernas registreringsskyltar förändras

Pressmeddelande 15.05.2008 15.39 fi sv

Registreringsskyltarna på nya motorcyklar och mopeder förändras i fortsättningen. Registreringsskyltarna ändras eftersom de tecken som för närvarande används på skyltarna kommer att ta slut under sommaren. Den nya typen av tecknen borde hinna till fram till år 2032.

Registreringsskyltarna på motorcyklar och mopeder ser i fortsättningen litet annorlunda ut än för närvarande. Ordningen för de siffror och bokstäver som finns på skyltarna blir den motsatta jämfört med i dag: först kommer siffrorna, därefter bokstäverna. Ändringen gäller också andra fordon av L-klass, så som lätta fyrhjulingar och trehjulingar.

Antalet siffror och bokstäver på skyltarna förblir oförändrat. Antalet siffror är fortfarande högst tre och antalet bokstäver två eller tre. Skyltarnas storlek förblir densamma.

På en registreringsskylt för ett museifordon kan man också i fortsättningen få siffer- och bokstavstecknen i den nuvarande ordningen.


Ytterligare information:
trafikrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557, 050 5587461