null Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt trafiksäkerhetskampanjerna

Mottot ’Vaksam i trafiken’ ger fart åt trafiksäkerhetskampanjerna

Pressmeddelande 25.03.2008 10.00 sv

Kampanjerna för ökad trafiksäkerhet får gemensamma symboler. Mottot Vaksam i trafiken och den tecknade figuren Enska kommer att berätta om de rätta attityderna i trafiken. På webben kan den som vill delta i den stora trafiksångskören.

Trafikinformation presenteras i fortsättningen under devisen Vaksam i trafiken. Trafikförvaltningens gemensamma verksamhetsmodell presenterades den 25 mars vid ett trafiksäkerhetsevenemang på Kampen i Helsingfors.

Mottot Vaksam i trafiken används både under branschens gemensamma kampanjer och av de enskilda aktörerna i deras trafiksäkerhetsinformation.

Det är fråga om ett långsiktigt arbete för att utveckla ett varumärke som effektiverar kampanjerna för trafiksäkerhet. Avsikten är att man varje år ska arrangera branschens gemensamma temakampanjer med det nu presenterade mottot. Mer finansiering än hittills är utlovad för kampanjerna.

På finska är mottot Valppain mielin - ett slagord från Barnens trafiksång, som skrevs av Georg Malmstén på 1950-talet. Trafiksången är bekant för många barn ännu i dag, eftersom den fortsättningsvis återkommer på nya skivinspelningar.

Den tecknade figuren Enska påminner om Ensio Itkonen. Han blev bekant som trafiklärare i TV och radio på 1970-, 1980- och 1990-talet. Enska betonar att man måste vara uppmärksam på de andra som rör sig i trafiken.
- När man kör fiffigt ger man hellre efter än håller fast vid sina egna rättigheter.

På webbplatsen valppainmielin.fi finns sammanställd information om säker och smidig trafik. På webbplatsen finns aktuell information samt anvisningar och trafikregler.

På webbplatsen kan du också delta i Finlands största trafikkör, där den som deltar sjunger in sin egen version av Barnens trafiksång och kan utmana sin kompis att komma med.

I samarbetet deltar myndigheter och organisationer inom yrkestrafiken, under ledning av kommunikationsministeriet och Trafikskyddet.

Bakom mottot står också Vägförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Polisen, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL och Taxiförbundet.

Dessutom används devisen Vaksam i trafiken i kampanjarbetet för ökad säkerhet i plankorsningarna. I plankorsningskampanjen deltar Banförvaltningscentralen, kommunikationsministeriet, Järnvägsverket, Trafikskyddet, VR och Trafikförsäkringscentralen.


Webbplatsen Valppain mielin - Vaksam i trafiken och Finlands största trafikkör finns på adressen valppainmielin.fi.

Logon Vaksam i trafiken finns att få på ministeriets webbplats som bilaga till pressmeddelandet, www.mintc.fi.

Ytterligare information:

informationsdirektör Katariina Kivistö, kommunikationsministeriet,
tfn (09) 160 28330 eller 0400 502 128
verkställande direktör Matti Järvinen, Trafikskyddet, tfn 020 728 2310
eller 0400 424 391
kampanjinformatör Karita Kontula-Sokka, Trafikskyddet, tfn 020 728 2345
eller 040 718 8380