null MTV får behålla sin koncession

MTV får behålla sin koncession

Pressmeddelande 23.01.2020 14.12 fi sv en

En man tittar på TV (Bild: Shutterstock)

Statsrådet beslutade den 23 januari 2020 att det inte återtar MTV Oy:s programkoncessioner för televisionsverksamhet trots ändrad bestämmanderätt i bolaget.

Företagsförvärvet mellan MTV Oy och Telia Company AB genomfördes den 2 december 2019, då den faktiska bestämmanderätten över MTV Oy:s koncessionspliktiga televisionsverksamhet överfördes på Telia Company AB.

MTV utövar televisionsverksamhet i antennätet med stöd av 15 koncessioner. Koncessionerna gäller fram till den 10 januari 2027. En av koncessionerna är för en kanal som betjänar allmänintresset (public service). Koncessionen har beviljats kanalen MTV3 och den trädde i kraft den 1 februari 2018. Bolagets övriga programkoncessioner är vanliga koncessioner och de har beviljats antingen för fritt mottagbara kanaler eller för betal-tv-kanaler.

Statsrådets beslut gäller programkoncessioner som beviljats med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Enligt statsrådet finns det inte några hinder för att godkänna ändringarna av bestämmanderätten eftersom förändringen i bolaget inte leder till ett koncentrerat radioprogramutbud på marknaden.

Mer information

Mirka Meres-Wuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 595