Myndigheterna får möjlighet att skicka textmeddelanden i nödsituationer

Pressmeddelande 06.10.2005 14.31 sv


Myndigheterna skall få möjlighet att med textmeddelanden varna medborgarna i nödsituationer. Statsrådet gav den 6 oktober en proposition till riksdagen om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

I lagförslaget definieras vilka myndigheter som har rätt att besluta om att sända nödmeddelanden och vem som svarar för de kostnader de medför. Det klargörs också hur man säkrar den tekniska funktionen hos det system som skall tas i bruk.

Nödmeddelandet skulle kunna sändas till mobiltelefoner på ett visst område, till exempel då farligt nedfall eller en naturkatastrof hotar. För närvarande förmedlas dylika nödmeddelanden bara via radion och televisionen.

Beslutet om att förmedla nödmeddelandet skulle fattas av räddnings-, polis- eller gränsmyndigheten, Strålskyddscentralen eller Meteorologiska institutet. De skulle också ersätta operatörernas kostnader.

Enligt lagförslaget skulle operatörerna vara tvungna att förmedla nödmeddelandet omedelbart. Kommunikationsverket skulle bestämma exakt hur lång fördröjningen får vara med beaktande av vad som är tekniskt och funktionellt möjligt.

Det är redan nu möjligt att skicka textmeddelanden i nödsituationer, men det går långsamt eftersom regional sändning av masstextmeddelanden inte är automatiserad. Till de finländska mobiltelefonanslutningar som befann sig i Thailand, Indien och Sri Lanka sändes textmeddelanden efter flodvågskatastrofen som inträffade på annandag jul.

Om telebolagens system förnyas uppskattar man att det för staten medför utgifter på flera miljoner euro. Myndigheterna och telebolagen beslutar senare om det system som eventuellt skall väljas.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 april 2006.


Ytterligare information:
tf. kommunikationsrådet Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348, 0400 788 530