Nämnden för presstöd utsedd

Pressmeddelande 22.01.2004 00.00 sv

Statsrådet har tillsatt den nya nämnden för presstöd. Nämnden tillsattes valperioden till slut, alltså till slutet av år 2006. Nämndens sammansättning baserar sig på de politiska styrkeförhållandena. Till ordförande utnämndes Matti Tukiainen.

Nämnden för presstöd föreslår för kommunikationsministeriet hur det övervägda presstödet skall fördelas. Dessutom hjälper nämnden ministeriet att bereda förändringar i grunderna för hur anslagen fördelas och förändringar i hur anslagen skall sökas.

Nämnden för presstöd har följande sammansättning 1.2.2004-31.12.2006:


Ordförande
direktör Matti Tukiainen (sdp)

Medlemmar kontorschef Ritva Juva (sdp)
tf. informationssekreterare Reijo Paananen (sdp)
riksdagsledamot, viceordförande Mari Kiviniemi (c)
pol.lic., förvaltningschef Pekka Korhonen (c)
verkställande direktör Sauli Pyyluoma (c)
specialmedarbetare Max Mickelsson (saml)
utbildningschef Pirkko-Liisa Ollila (saml)
jur.kand. Ingrid Heickell (kd)
verkställande direktör Peter Heinström (sfp)
partisekreterare Aulis Ruuth (vf)
gruppsekreterare Tarja Parviainen (gröna)

Statsrådet besluter om beviljandet av presstöd. I budgetförslaget för detta år har totalt 13 614 000 euro reserverats för stöd till tidningspressen. För det övervägda presstödet finns reserverat 5 854 000 euro.

Tilläggsuppgifter:
specialexpert Katriina Pere, tfn (09) 160 28393, 0400 812 506