Tillbaka

Nämnden för presstöd utsedd

Nämnden för presstöd utsedd

Pressmeddelande 16.02.2007 09.10 sv


Statsrådet har tillsatt den nya nämnden för presstöd för en treårsperiod. Som ordförande för nämnden fortsätter direktör Matti Tukiainen.

Nämnden för presstöd föreslår årligen för kommunikationsministeriet hur det selektiva presstödet skall fördelas. Dessutom bistår nämnden ministeriet i att bereda förändringar i grunderna för hur anslagen fördelas och anvisningarna för hur anslagen söks.

Nämnden för presstöd har följande sammansättning 1.3.2007-28.2.2010:

Ordförande
direktör Matti Tukiainen (sdp)

Medlemmar
kontorschef Ritva Juva (sdp)
informationssekreterare Matti Hirvola (sdp)
husmor Raili Myllylä (c)
valplanerare Lasse Kontiola (c)
verkställande direktör Sauli Pyyluoma (c)
partisekreterare Taru Tujunen (saml)
organisationschef Mikko Kortelainen (saml)
partisekreterare Aulis Ruuth (vf)
partisekreterare Ulla Achrén (sfp)
riksdagssekreterare Tarja Parviainen (gröna)
advokat Ingrid Heickell (kd)

Nämndens sammansättning baserar sig på de politiska styrkeförhållandena.

Statsrådet besluter om beviljandet av presstöd. I budgetförslaget för detta år har totalt 14 264 000 euro reserverats för stöd till tidningspressen. För det selektiva presstödet har reserverats 6 064 000 euro.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601