Tillbaka

Nästan hälften av tv-hushållen har en digital adapter

Nästan hälften av tv-hushållen har en digital adapter

Pressmeddelande 18.04.2006 13.15 sv

Av de finländska tv-hushållen har 44 procent en digital adapter eller en digitaltelevision.

Det finns digitala adaptrar i 975 000 hushåll. I månadsskiftet november-december var antalet 830 000.

Antalet digitala adaptrar har under de senaste månaderna vuxit i synnerhet på grund av en livlig julförsäljning och digital-tv-sändningarna från olympiska spelen i Turin.

Enligt en undersökning gjord av Finnpanel i februari-mars fanns det digitala adaptrar och digitala televisioner avsedda för antennmottagning i 725 000 hushåll. I slutet av februari fanns apparater som behövs för kabelmottagning i 232 000 och adaptrar avsedda för satellitmottagning i 75 000 hushåll. I 249 000 hushåll fanns fler än en digital adapter.

TV 2007-gruppen främjar digitalisering

Arbetsgruppen TV 2007 som består av representanter för televisionsbolagen och Digita kommer med idéer för att främja digitaliseringen och genomför dem. Gruppen som leds av projektchef Tauno Äijälä förbereder bland annat ett rådgivningssystem som täcker hela landet. Meningen är att det skall fås igång i början av nästa år.

Gruppen organiserar också utbildningstjänster för medborgarna och handelsmännen, samarbetar med installations- och apparataffärerna samt ordnar sakkunniga till informationstillfällen och seminarier. Arbetsgruppen planerar också en stor medborgartillställning på vändagen 2007.

Mest rådgivnings- och informationstjänster behöver de över 65-åriga pensionärer med låga inkomster som bor i enpersons hushåll i de stora städerna och hör till områden med kabeltelevisionstjänster.

Kommunikationsguppen för digital-tv fortsätter att informera om reformen. Under våren ser vi bl.a. nya informationssnuttar i tv.

Kommunikationsministeriet har i vårens tilläggsbudget föreslagit ett anslag på 650 000 euro för främjandet av digital-tv under den återstående övergångsperioden.

Konsumentverket verkar aktivt i samarbete med digital-tv-aktörerna. Verket deltar bl.a. i att undervisa handelsmännen.

Kommunikationsverket grundar en arbetsgrupp för att behandla tekniska frågor i anslutning till digital-tv. Gruppens uppgift är att följa med standardiseringen av digitaltelevisionen och teknikens utveckling, såsom kvalitetsfrågor.

En ordlista för digital-tv håller på att bli färdig. Målgruppen för ordlistan som sammanställs av Terminologicentralen TSK är vanliga användare av digital-tv samt journalister.

Digitalhushållen är nöjda

Enligt en attitydundersökning som kommunikationsministeriet och Rundradion låtit göra skulle 86 procent av de hushåll som övergått till digital television vara färdiga att rekommendera digitaltelevision också åt vänner och släktingar.

Av de svarande som inte hade digital-tv eller digital adapter i bruk har 40 procent för avsikt att skaffa en sådan under det närmaste året. De yngsta åldersgrupperna var ivrigast på att skaffa en adapter. Många av dem som ännu inte har en apparat har inte bråttom med anskaffningen, utan väntar på goda priserbjudanden och på att apparaterna skall fungera bättre.

De som redan skaffat digital-tv har fått mest nytta av tilläggskanalerna och av att bilden och ljudet blivit bättre. De som än så länge är utan digital-tv är mest intresserade av att programmen är lätta att spela in.

I Finland övergår man till helt digitala televisionssändningar 31.8.2007. I landskapet Åland har man redan övergått till helt digitala tv-sändningar.Ytterligare information:
tf. avdelningschef Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 0500 555 0072
projektchef Tauno Äijälä, tfn (09) 160 28620, 0400 210 251
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330, 0400 502 128