Tillbaka

Nödmeddelande också via televisionen

Nödmeddelande också via televisionen

Pressmeddelande 15.01.2008 14.49 sv

Nödmeddelanden från myndigheterna förmedlas från och med den 15 januari förutom över radionäten också via televisionen. Andra meddelanden från myndigheterna utom nödmeddelanden förmedlas som förut via radion.

Televisionens nya system för nödmeddelanden testas tisdagen den 15 januari klockan 13.05. Då dyker det upp en text på Rundradions, MTV3:s och Fyrans kanaler, där man berättar om försöket med det nya förmedlingssystemet för nödmeddelanden som syns på tv-skärmen.

Texten löper över bildrutans övre del i fem minuter och efter en paus på tre minuter löper den igen i fem minuter. Då texten löper kopplas ett varningsljud på. Det består av ljudsignalen för SOS-tecknen.

I texten meddelas också att försöket inte förutsätter några åtgärder av allmänheten, samt att ytterligare information finns i text-tv på sidan 112.

Nästa gång testas systemet den 11 februari på nödnummerdagen. I det sammanhanget testas också radions förmedlingssystem för nödmeddelanden. Efter det testas funktionen hos televisionens system för nödmeddelanden den första måndagen i varje månad.

Systemet för förmedling av nödmeddelanden används då människoliv är i omedelbar eller uppenbar fara, eller då betydande skador på egendom eller miljön hotar.

Ytterligare information: säkerhetschef Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380