null Norden har gemensamma mål för att minska utsläppen från trafiken

Norden har gemensamma mål för att minska utsläppen från trafiken

Pressmeddelande 09.03.2017 09.02 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner diskuterade 8.3. med sina nordiska kolleger om åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Vid mötet identifierades dels gemensamma utsläppsminskningsmål, dels områden inom vilka de nordiska länderna skulle kunna samarbeta för att uppnå målen.

- De nordiska länderna har ambitiösa mål då det gäller att minska utsläppen från trafiken. Centrala metoder för att uppnå målen är att öka användningen av förnybara bränslen och att förbättra energieffektiviteten i transportsystemet. De nordiska länderna har goda förutsättningar att inleda ett omfattande samarbete inom dessa sektorer. Tillsammans kan vi nå en betydligt större marknad som dessutom är mer attraktiv för företag, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I diskussionen om eventuella samarbetsområden nämndes bland annat offentliga upphandlingar med fokus på allt renare och utsläppsfattigare bränslen och tekniker. Ett annat diskuterat temaområde var utvecklingen av biobränslen och en ökad användning av dem i de nordiska länderna. Utöver detta diskuterades en eventuell gemensam ståndpunkt i fråga om CO2-gränsvärden för bilindustrin i EU.

Ytterligare ett behandlat tema var olika metoder för att öka energieffektiviteten i transportsystemet. Här dryftades digitaliseringen och de flexibla och effektiva transporttjänster som den möjliggör i trafiken mellan länderna samt automatiseringen inom trafik och transport.

Man har för avsikt att under vårens lopp fortsätta utredningen om tänkbara samarbetsformer.

Europeiska kommissionen föreslog för medlemsstaterna sommaren 2016 nya bindande mål att minska utsläppen, och målen är starkt riktade till transportsektorn. För Finland, Sverige och Danmark är målet jämfört med utsläppsnivån 2005 en utsläppsminskning på 39–40 % fram till 2030. Också Norge har förbundit sig till att under de närmaste årtiondena avsevärt minska utsläppen från trafiken.

I mötet deltog som minister Berners gäster Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Norges transportminister Ketil Solvik-Olsen samt vice kanslichef Dorte Nøhr Andersen från Danmarks energi- och klimatministerium.

Ytterligare information: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794