Nordiska länderna och Estland intensifierar samarbetet i fråga om digitaliserinagen av trafik och transport

Nyhet 01.02.2016 14.46 fi sv en

Statssekreterare Tom Cato Karlsen från Norge, infrastrukturminister Anna Johansson från Sverige and kommunikationsminister Anne Berner från Finland (Foto: LVM)

I samband med detta symposium för intelligent trafik träffade Minister Berner sina ministerkolleger från grannländerna. Hon ser många möjligheter till samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna när det gäller att främja digitaliseringen av trafiken.

- Vi behöver en dialog mellan länderna, och dessutom ett mångskiftande samarbete mellan företag och förvaltningar. Det är företagen som skapar marknaden, men förvaltningen måste möjliggöra innovationer och göra det lättare att komma in på marknaden till exempel genom att hålla lagstiftningen à jour, säger minister Berner.

Kommunikationsministeriet bereder också för närvarande en reform av regleringen av trafik och transporter för att sporra digitaliseringen och för att göra det möjligt att granska trafiksystemet som en helhet.

Deltagarna i ministermötet är ekonomi- och infrastrukturminister Kristen Michal från Estland, infrastrukturminister Anna Johansson från Sverige, statssekreterare Tom Cato Karlsen från Norge, vice statssekreterare Soren Wille från Danmark och infrastrukturminister Peter Gašperšič från Slovenien.

- Det är viktigt att vi inom digitaliseringen av trafiken framskrider i samma takt med våra grannländer. På detta sätt kan vi erbjuda kunderna den bästa möjliga servicen.

På bilden: statssekreterare Tom Cato Karlsen från Norge, infrastrukturminister Anna Johansson från Sverige and kommunikationsminister Anne Berner från Finland.