null Nordiska länderna och Estland intensifierar samarbetet i fråga om digitaliseringen av trafik och transport

Nordiska länderna och Estland intensifierar samarbetet i fråga om digitaliseringen av trafik och transport

Pressmeddelande 01.02.2016 12.51 fi sv en

- Om vi vill att trafiken verkligen ska vara en tjänst behöver vi innovativt, framåtblickande och djärvt tänkande och samarbete över gränserna , konstaterade kommunikationsminister Anne Berner i sitt tal på Aurora Symposium i Muonio den 1 februari.

I samband med detta symposium för intelligent trafik träffade Minister Berner sina ministerkolleger från grannländerna. Hon ser många möjligheter till samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna när det gäller att främja digitaliseringen av trafiken.

- Vi behöver en dialog mellan länderna, och dessutom ett mångskiftande samarbete mellan företag och förvaltningar. Det är företagen som skapar marknaden, men förvaltningen måste möjliggöra innovationer och göra det lättare att komma in på marknaden till exempel genom att hålla lagstiftningen à jour, säger minister Berner.

Kommunikationsministeriet bereder också för närvarande en reform av regleringen av trafik och transporter för att sporra digitaliseringen och för att göra det möjligt att granska trafiksystemet som en helhet.

Deltagarna i ministermötet är ekonomi- och infrastrukturminister Kristen Michal från Estland, infrastrukturminister Anna Johansson från Sverige, statssekreterare Tom Cato Karlsen från Norge, vice statssekreterare Soren Wille från Danmark och infrastrukturminister Peter Gašperšič från Slovenien.

- Det är viktigt att vi inom digitaliseringen av trafiken framskrider i samma takt med våra grannländer. På detta sätt kan vi erbjuda kunderna den bästa möjliga servicen.

I finska Lappland planeras som bäst ett arktiskt ekosystem av världsklass för intelligent trafik och automatiserad trafik. Som en del av Aurora-projektet utvecklas också nya helhetsbetonade trafiktjänster enligt konceptet Mobility as a Service (MaaS).

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 754 9871, Twitter @Kivimakim

Veera Kojo, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2382