Ny lag om alkolås på väg

Nyhet 28.04.2016 14.25 fi sv

Alkolås (Bild: Kommunikationsministeriet)

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om alkolås som ska ersätta de gällande speciallagarna. Enligt förslaget flyttas de bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt till körkortslagen. Syftet med propositionen är att förebygga rattfylleri, också att eliminera oklarheter och bristfälligheter i den gällande lagstiftningen och att förbättra skyddet för personuppgifter.

Alkoholen är en av de faktorer som ökar olycksrisken i vägtrafiken allra mest. Alkolåset har konstaterats vara ett effektivt medel för att förebygga rattfylleri, och användningen av alkolås håller på att öka i Europa.

Lagens tillämpningsområde ska omfatta godkännande, montering, service och användning av alkolås som används vid alkolåsövervakad körrätt, alkolås på s.k. medicinska grunder och alkolås som används vid skol- och dagvårdskörningar. Övrig användning omfattas inte av bestämmelserna.

Enligt propositionen ska uppgifterna om användning av alkolås vid alkolåsövervakad körrätt inte längre registreras i alkolåstillverkarnas eller deras representanters datasystem. Inte heller ska uppgifterna förmedlas till polisen. För att förhindra rattfylleri ska man i stället utnyttja alkolåsets tekniska egenskaper på ett sätt som anges i en föreskrift av Trafiksäkerhetsverket.