Nya dataskyddslösningar och datateknik i trafiken på internationellt seminarium om informationssamhället

Pressmeddelande 26.09.2006 14.39 sv

En rad europeiska beslutsfattare och experter samlas den 28 september i Dipoli i Esbo för att diskutera hur man med politik som stöder informationssamhället kan påverka Europeiska unionens konkurrenskraft. Vid seminariet diskuterar man praktiska frågor som:

Hur kan man främja förtroende och informationssäkerhet: med tekniska lösningar, genom att informera användarna eller med hjälp av lagstiftning?

Hur kan man trygga användarnas möjligheter att överallt koppla upp sig på datanätet och hur ser man till att det är lätt att använda?

Hur kan bilarna göras säkrare och logistiken smidigare?

Bland dem som presenterar sina erfarenheter och visioner om ämnet finns representanter för branschens myndigheter och toppföretag, bl.a. Jorma Ollila från Nokia, Niklas Zennström från Skype och Naoyuki Akikusa från Fujitsu.

Ämnena för dagens parallellseminarier är förtroende och informationssäkerhet, den intelligenta bilen och konsumentfrågor.

Kommunikationsminister Susanna Huovinen är värd för tvådagarskonferensen, i vilken också deltar kommissionär Viviane Reding med ansvar för informationssamhället och mediafrågor. Till konferensen väntas cirka 300 beslutsfattare och experter på hög nivå från EU-länderna och övriga Europa. Konferensen inleds den 27 september med att deltagarna träffas inbördes.

Konferensen som anknyter till Finlands EU-ordförandeskap och EU:s program för informationssamhället i2010 arrangeras av kommunikationsministeriet, Europeiska kommissionen och Europas ämbetsverk för nät- och informationssäkerhet Enisa.


Ytterligare information:
biträdande avdelningschef Kristiina Pietikäinen, tfn (09) 160 28676
informationschef Jaana Beversdorf, tfn (09) 160 28334, 040 527 2599