null Nya Fordonsforum gör lagstiftningen klarare

Nya Fordonsforum gör lagstiftningen klarare

Nyhet 19.01.2010 18.00 fi sv

Kommunikationsministeriets första fordonsstrategi ger en helhetsbild av den fordonslagstiftning som ministeriet ansvarar för och presenterar en verksamhetsmodell för att klarlägga arbetsfördelningen i fråga om fordonsteknik och de olika aktörernas roller.

Enligt arbetsfördelningen sköts planering och beredning av Fordonsforum, som består av sakkunniga från fordonsförvaltningen och branschen i övrigt. På basen av beredningen utformar sedan ministerierna och riksdagen Finlands ståndpunkt, för de slutliga internationella förhandlingarna och överför slutresultatet till Finlands lagstiftning.

I strategin presenteras också de centrala tyngdpunkterna i fordonssektorns kommande verksamhet omformade till konkreta målsättningar och åtgärder. Fordon 2015 -strategin offentliggjordes den 19 januari 2010.