Nya havsforskningsenheter vid Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet

Pressmeddelande 19.06.2008 15.41 fi sv

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Havsforskningen i Finland omorganiseras så att den bättre än för närvarande motsvarar miljö- och klimatutmaningarna. Inom detta år ska ett Havscenter grundas vid Finlands miljöcentral och en havsforskningsenhet vid Meteorologiska institutet. "De nya enheterna förstärker den naturvetenskapliga men också den tvärvetenskapliga miljöforskningen kring Östersjön" konstaterade miljöminister Paula Lehtomäki och trafikminister Anu Vehviläinen då de i dag besökte Havsforskningsinstitutet.

Avsikten är att funktionerna vid Havsforskningsinstitutet flyttas över dels till Finlands miljöcentral, dels till Meteorologiska institutet från början av 2009. Omstruktureringen samlar till två ställen den forskning kring havet, skydd av havet och sjösäkerhet som nu görs vid tre olika institutioner. De två centren för havsforskning som bildas ska ha ett nära samarbete. Dessutom grundar ministerierna en samarbetsgrupp för att koordinera havsforskningen. Den ska sammanföra parter som producerar havsforskning och havsforskningstjänster, som exempelvis universitet och forskningsinstitut.


Målet är en tvärvetenskaplig havsforskning

För att Östersjöns miljöproblem ska kunna lösas är en förutsättning att man också inom forskningen hittar nya sätt att närma sig problemen. Vid sidan av den traditionella naturvetenskapliga havsforskningen behövs bland annat forskning i samhällsvetenskaper och ekonomi. Genom att omorganisera resurserna vid Havsforskningsinstitutet, Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet skapar man en forskningsmiljö som omfattar många vetenskaper.

Genom reformen skapas ett ekologiskt, fysikaliskt och tvärvetenskapligt center för Östersjöforskning som är dubbelt så stort som för närvarande, vilket skapar möjligheter till en bred forskning och experttjänster. Genom att kombinera de skilda databaserna och -systemen kan man effektivare utnyttja den information som finns för skyddet av Östersjön. Havscentret vid Finlands miljöcentral och havsforskningsenheten vid Meteorologiska institutet blir starkare parter än tidigare inom forskning och samarbete också internationellt. De kan bättre konkurrera om internationell forskningsfinansiering.

Meteorologiska institutets forskningsverksamhet och informationen dygnet runt från säkerhets- och väderlekstjänsten är till nytta då man utvecklar säkerheten inom sjöfarten och då man varslar om högt vattenstånd, stormar och om hur oljeutsläpp sprider sig. Reformen gör forskningen kring klimatförändringen betydligt effektivare.

Sambruket av forskningsfartygen Aranda och Muikku ska göras effektivare, så att ett brett forskarsamfund kan erbjudas möjligheter att använda fartygen.

Ytterligare information:
överdirektör Pekka Jalkanen, miljöministeriet, tfn 050 592 8700
överdirektör Pekka Plathan, kommunikationsministeriet, tfn (09) 1602 8340 och 050 5668176
generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral, tfn 040 740 1668
förvaltningsdirektör Marko Viljanen, Meteorologiska institutet, tfn 050 584 1790