null Nya kompletterande sändare byggs för de digitala televisionssändningarna

Nya kompletterande sändare byggs för de digitala televisionssändningarna

Pressmeddelande 20.06.2007 13.36 sv

Kabelhushållen får förlängd tid till slutet av februari 2008 för att övergå till digitala televisionssändningar. Skuggområdena för de digitala televisionssändningarna skall avlägsnas med hjälp av nya kompletterande sändare.

Det här enades man om när kommunikationsminister Suvi Lindén träffade ledningen för televisionsbolagen onsdagen den 20 juni.

Kabelbolagen kan omvandla den digitala signalen till analog fram till den 29 februari 2008. Televisionsaktörerna samlades senast i april under kommunikationsministeriets ledning. Då enades man om att kabelbolagen får en övergångstid om under 85 procent av kabelhushållen har en digital adapter i augusti 2007. Avgörandet beträffande övergångstiden gjordes tidigare än planerat, eftersom det är klart att täckningen för de digitala adaptrarna kommer att ligga under den givna gränsen.

Alla televisionskanaler kommer inte att förmedlas analogt. Nuvarande analoga televisionkanaler skall sändas analogt till slutet av februari 2008. På tvåspråkiga områden och i de största städerna förmedlas också Yles svenskspråkiga FST5.

Det digitala nätet kompletteras med nya sändare

Täckningen för de digitala tv-sändningarna utvidgas med nya kompletterande sändare. Rundradion, MTV3, Subtv och SW Television/Fyran har tillsammans med Digita kommit överens om att man skall bygga nya kompletterande sändare för att avlägsna skuggområden i det digitala televisionsnätet. Kommunikationsverket bad i maj televisionsbolagen om en utredning av täckningen för de digitala tv-sändningarna.

Byggandet av de kompletterande sändarna inleds så snart som möjligt. Enligt avtalet installeras 48 nya kompletterande sändare på 26 orter.

Efter det ligger endast några hundra hushåll utanför det markbundna digital-tv-nätet. För dem ordnas möjlighet att se digital-tv via satellitdistribution.

Koncessionerna för televisionsbolagen förändras. De får ett tillägg att den digitala markbundna distributionen under svåra mottagningsförhållanden och på exceptionella skuggområden kan ersättas med satellitdistribution.

- Övergången till digital television har i Finland skötts i gott samarbete. Oberoende av övergångstiden tror jag att också kabelhushållen får fart på att skaffa digitala adaptrar, eftersom man endast med en egen digital mottagare får ett fullt tv-utbud. Det är viktigt att också de sista hushållen nu fås med inom de digitala sändningarna, konstaterar kommunikationsminister Lindén.

I enlighet med statsrådets principbeslut övergår Finland helt till digitala televisionssändningar den 31 augusti 2007. Då stängs det analoga sändningsnätet.

Av hushållen har 71 procent skaffat en digital adapter eller digital television. Enligt färska uppgifter från Finnpanel har 83 procent av antennhushållen och 56 procent av kabelhushållen övergått till att följa med digitala televisionssändningar.

Ytterligare information:
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
projektchef Tauno Äijälä, tfn (09) 160 28620, 0400 210 251