Nya krav på undervisning och examina för mopedkort i juni

Nyhet 28.04.2011 16.24 fi sv

I och med den nya körkortslagen införs obligatorisk förarutbildning för att avlägga körkort i kategori M. Förarutbildning för mopeder och lätta fyrhjulingar, såsom mopedbilar, omfattar framöver förutom teori också praktisk körundervisning i trafiken.

Under de senaste åren har mopedåkning ökat starkt i popularitet och också olyckorna har blivit vanligare. Ändringarna för körkort i kategori M siktar på att ge nya mopedförare bättre färdigheter och ökad säkerhet i trafiken.

Examenskrav för körkort som avläggs med moped i kategori M är ett teoriprov och ett hanteringsprov. För att få köra lätt fyrhjuling krävs ett teoriprov och ett körprov i trafiken. Åldersgränsen för körkort i kategori M är fortfarande 15 år.

I juni ändras också förfarandet för att bevilja tillstånd att driva bilskola. I fortsättningen blir tillstånden att driva bilskola riksomfattande och de kommer att gälla tills vidare. Tillstånden beviljas antingen för förarundervisning för lättare fordonskategorier eller för tunga fordon eller för vardera kategorin. Mopedundervisningen är ett undantag, eftersom undervisningen endast kräver ett förenklat bilskoletillstånd eller ett så kallat mopedskoletillstånd.

Regeringen föreslog den 28 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 29 april.

Bestämmelserna om bilskoletillstånd, avläggande av körkort i kategori M, kraven på förarens hälsotillstånd och körkortspåföljder träder i kraft redan den 1 juni 2011.

De bestämmelser i lagen som rör genomförande av EU:s körkortsdirektiv träder i kraft i januari 2013. Målet är att öka trafiksäkerheten och att införa en enhetlig körkortspraxis i hela EU.