Nya medel för bättre integritetsskydd och datasäkerhet – lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation träder i kraft den 1 september

Pressmeddelande 16.06.2004 00.00 sv

Konfidentialiteten och integritetsskyddet vid elektronisk kommunikation tryggas med en ny lag. Reglerna för hur konfidentiella identifierings- och lokaliseringsuppgifter skall hanteras blir klarare. Också problem med skräppost och datavirus skall förhindras med nya metoder. Användarnas förtroende för elektroniska tjänster och utvecklingen av datasäkerhet skall främjas med den nya lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Republikens president stadfäste lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation onsdagen den 16 juni. Lagen träder i kraft den 1 september 2004.

- Den nya lagen är mycket viktig för alla medborgare och hela samhället. När medborgarnas förtroende för informationssamhället ökas går också utvecklingen av nya tjänster framåt, betonar kommunikationsminister Leena Luhtanen.